AmaderShomoy.comhome


PzbviNvU cyKzi _K hyeKi jvk Dvi


gv. Rvgvj nvmb wjUb, PzbviNvU (nweM) _K : nweMi PzbviNvU cyKzi _K fvmgvb GK hyeKi jvk Dvi KiQ cywjk| Rvbv hvq, enwZevi mKvj mvo 7Uvq DcRjvi wRKzqv Mvgi mveK g^vi B`b wgqvi evwoi cvki cyKzi GK hyeKi jvk `LZ cq vbxq jvKRb PzbviNvU _vbv cywjkK Lei `q| Lei cq PzbviNvU _vbvi Gm AvB nvweeyi ingvbi bZZ GK`j cywjk NUbvj wMq hyeKi jvk Dvi Ki _vbvq wbq Avm| DviKZ hyeK DcRjvi wRKzqv Mvgi mvnj wgqv |

DjL h, MZ gjevi ivZ 8Uvq mvnj wgqv evwo _K ei nq Avi evwoZ wdi Avmwb| NUbvwU nZv bv AvZnZv G wbq GjvKvq m`n `Lv w`qQ| G evcvi PzbviNvU _vbvq gvgjv nqQ|


 
pag