AmaderShomoy.comhome


cvi fvOb dwiNvU dvUj gvIqv fvMKzj-`vnvi hvMvhvM wewQb


bvw`g gvng`, gyxM _K : gyxM gvIqvi cvi fqvj _vevq AvR enwZevi XvKv-gvIqv gnvmoK `wYei cևekvi gvIqv weAviwUwm cwienbi hvx QvDbx, evm KvDUvi, 3 wU `vKvb-Ni I gvIqv-fvMKzj-`vnvi wjsK ivW myY b`xZ wejxb nq MQ| GQvov gvIqv 2 b^i cyivZb dixNvU `Lv w`qQ AmsL dvUj| fvObi Acvq iqQ gvIqv b-duvwo cywjk Kvhvjq|

enwZevi mKvj 9 Uv _K ejv mvo 12 Uv ch cvi Dvj XD I cP mvZi Zvo fvObi ZxeZv ew cj b`xMf gvIqvi wexY G Rbc_ g~Zi ga nvwiq hvQ cve| weAviwUwmi hvx QvDbx, evm KvDUvi, 3wU `vKvb-Ni I gvIqv-fvMKzj-`vnvi wjsK ivW cvi fvOb wejxb nIqvi mZZv wbwZ Kib gvIqv b-duvwoi BbPvR GmAvB nvwdRyi ingvb| wZwb Rvbvb, gvIqv-fvMKzj-`vnvi mshvM moK m~Y wejxb nq hvIqvq gvIqvi m XvKvi `vnvii moK hvMvhvM e nq MQ|

weAviwUwm cwienbi BbPvR gv. Kwnbyi Rvbvb, Zv`i wbR^ hvx QvDbx I evm KvDUvi enwZevi mKvj cv Mf wejxb nq hvIqvq XvKv-gvIqv gnvmoK weAviwUwm evm mvwfm mPj ivLZ I hvx`i DVvbvgv KiZ ek eM cZ nQ mswk KgKZv-KgPvix`i|

wZwb Aviv Rvbvb, gvIqv cyivZb 2 b^i dwiNvU fvObi ZxeZvq mshvM moK 10-12wU vb eo aibi dvUj `Lv `Iqvq AvZ Qwoq coQ vbxq evwm`v`i gvS| wZwb ejb gvIqv b-duvwo cywjki KvhvjqwU cvi fvOb _K mevP gv `ok dzU `~i iqQ|


 
pag