AmaderShomoy.com



home


gvjqwkqvq evsjv`wki gZz


Gg G nvwKg fuBqv, AvovBnvRvi (bvivqYM) : gvjvqwkqvq KgiZ AvQvbDjvn bvgi GK evsjv`kx kwgK `yeˇ`i nvZ gviv MQ| m bvivqYM Rjvi AvovBnvRvi DcRjvi gvngy`cyi BDwbqbi Kjv`x evwjqvcvov Mvgi gZ gvneZ Avjxi Qj|

enwZevi mKvj cwievii D`vM Zvi gZ`n `k Avm| wZwb gvjvqwkqvq GKwU cvmwUKi KviLvbvq KvR KiZb| wbnZi x Avqkv eMg Rvbvb, 2001 mvj Zvi ^vgx AvQvbDjvn gvjvqwkqvq GKwU cvmwUK KviLvbvq kwgKi PvKix wbq gjvwkqvq cvwi Rgvq| wZwb KviLvbvi cvk GKwU ig ek KRb evsjv`kxK wbq fvov _vKZb| PjwZ eQii 23 AvM ZzQ NUbvK K` Ki ZvK kvmiva Ki nZv Ki ig Zvjv Szuwjq cvwjq|

ewZevi mKvj cwievii D`vM wbnZi jvk Zvi wbR Mvg Kjv`xZ wbq Avmv nq| wbnZi mviv kixi AvNvZi wP iqQ| wbnZ ewi 1 Qj I 3 gq iqQ|


 
pag