AmaderShomoy.comhome


fviZ miKvii eq Kgvbvi D`vM bZzb wbqvM I Mvwo Kbv e


AvRvwZK W : fviZi K`xq miKvi AcwiKwZ eq 10 kZvsk Kgvbvi D`vM wbqQ| fviZi A_ gYvjqi `Iqv cvcb G c`ci AvIZvq gYvjq Ges wefvMjvZ GK eQi ewk k~b c`i wecixZ bZzb wbqvM, bZzb c` mw Ges Mvwo Kbvi Ici wblavv Avivcmn Aviv bvbv cwiKbv NvlYv Kiv nqQ| AvBAviAvBwe

G cwiKbv Abyhvqx kxl KgKZv Qvov me miKvwi KgKZvi miKvwi KvR BKbwg Kvm hvZvqvZ KiZ ne; cuvP Zviv nvUj miKvwi Kvbv mjb ev mwgbvii AvqvRb Avi Kiv hve bv| G Qvov, we`k gYi mgq fviZi miKvwi cwZwbwa`ji m`mmsLv mePq Kg chvq ivLviI wb`kI `Iqv nqQ| fviZ hLb A_bwZK AMMwZi axiMwZi gyL coQ Ges Ki Av`vqi mgmvi gvKvejv KiQ ZLb eq Kgvbvi G c`c bIqvi wb`k `Iqv nj| Aek Gi gvag fviZi miKvwi A_i KZvUv mvkq ne Zv Lei DjL Kiv Kiv nqwb|


 
pag