AmaderShomoy.comhome


wWwmwm `wYi A_ msKU vbxq miKvi wefvMi mwPe AevK


Zvdvj nvmb: wWGmwmwmi KvQ gv wZb KvwU UvKv Rgv AvQ| Avi wVKv`viiv cvq 150 KvwU UvKv wmwU Kicvikb KZci KvQ cve| GB UvKv w`j 150 KvwU UvKv w`q  AvMvgx gvmi KgPvwi`i eZbfvZv `Iqv wbq `ywPvq coQ wWGmwmwm KZc| wWwmwm `wYi A_ msKUi Lei Rb vbxq miKvi wefvMi mwPe AevK nqQb|

AvMvgx gvm hvZ KgKZv KgPvwi`i eZbfvZvi Kvb mgmv bv nq| G wbq EaZb KgKZv`i KvQ hvMvhvM KiQ mswkiv| wK dv UvKv bv _vKq Zv `qv me nQ bv| wWGmwmwmi 5wU A‡j 57 wU IqvW iqQ| KgKZv I KgPvix iqQ me wgwjq cvq 6 nvRvi| Gme KgKZv I vd`i cwZ gvm mvo 6 KvwU UvKv eZb-fvZv w`Z nq| bvbvb KviY Pig A_ msKU coQ XvKv `wY wmwU Kicvikb (wWGmwmwm)| msKU GZvB Zxe h Abygv`b nIqv Dbqb KgKv wMZ I ev` w`Z hvQ msvwU| 

msKU gvKvejvq vbxq miKvi gbvjq A_ PqQ| wWGmwmwm m~ Rvbv MQ, XvKv wmwU Kicvikb (wWwmwm) `yB fvM nIqvi ci _KB A_ msKU co wWGmwmwm| MveZjxi nvU, evm Uvwgbvjmn AwfRvZ GjvKv GB Kicvikbi fvM bv covq G Aev nqQ ej `vwe KiQb msvwUi eZgvb KgKZviv| A_msKU Pig AvKvi aviY KiQ h,Abygvw`Z Dbqb KgKv wMZ ev ev` `qvi wmv wbqQ msvwU| 

A_ msKU KiYxq wVK KiZ MZ 17 mޤ^i vbxq miKvi wefvMi mwPe Avey Avjg gv.kwn` Lvbi m wWwmwm `wYi KgKZviv mwPevjq eVK Kib| eVK Zviv msKU gvKvejvq miKvi A_ mvnvh PqQb| wK GiKg A_ msKUi Lei Rb AevK nqQb vbxq miKvi wefvMi mwPe| wZwb KicvikbKB msKU KvwUq DVvi wb`k w`qQb| Ze A_ `qviI Avkvm w`qQb| wWGmwmwm miKvii KvQ 80 KvwU UvKv PqQ| A_ msKUi K_v ^xKvi KiQb wWGmwmwmi GKvwaK KgKZv| Ze Zviv KD bvg cKvk KiZ Pvbwb| A_msKU gvKvejvq wWGmwmwmi mKj wefvMi cavb KgKZv`i wbq eVK KiQb ckvmK| eVK mcwZ Abygvw`Z cKjv AMvwaKvi wfwˇZ evevqbi wmv bIqv nqQ| wKQy cK ev` `IqviI wmv nq| wWGmwmwmi Avq evovbvi Rb gvKU wbgvYmn wbqwgZ Ki Av`vqi Dci Rvi `qv nqQ| wK gvKU wbgvYi welq `xN mgqi evcvi nIqvq msKU gvKvejvq GB wmvi Dci Avv ivLZ cviQ bv KgKZviv| wWGmwmwmi cavb wbevnx KgKZv Avbmvi Avjx ejb, mvgwqK wKQyUv A_msKU iqQ| GRb AMvwaKvi wfwˇZ Dbqb KvRjv Kiv ne| hme cK Abygv`b nq MQ mjv _K eQ eQ evevqb Kiv ne| bZzb Kvb cK MnY Kiv ne bv| Ze A_ msKU KU MjB me Abygvw`Z cKjv evevqb Kiv ne `Z|

vbxq mgq : 1920 Nv, 23 mޤ^i 2013 
pag