AmaderShomoy.comhome


evcK Awbqgi AwfhvM : Zvjvi 36wU miKvwi cv_wgK we`vjq wbqvM Kvhg i


W wicvU : evcK Awbqg, `ybxwZ I ^QvPvwiZvi KviY e nIqv Zvjvi 36wU miKvwi cv_wgK we`vjq `wi Kvg bkcnix wbqvM Kvhg Aveviv i nqQ| MZ gjevi _K vbxq msm` m`m Bwwbqvi kL gywReyi ingvbi wb`k DcRjv wkv ckvmb weZwKZ GB wbqvM Kvhg i KiQb|


wbqvM wbq gZvmxb `ji ga Mwcs `Lv w`j vbxq msm` m`m Bwwbqvi kL gywReyi ingvb MZ 15 mޤ^i _K Zvjvi 36wU miKvwi cv_wgK we`vjqi `wi Kvg bkcnix wbqvM cwqv e Ki `b| AwfhvM DVQ, wbqvM e nIqvi ci cv_x`i KvQ _K jvL jvL UvKv Nyl bqv nq|

Zvjv DcRjv 12wU BDwbqbi ga 36wU miKvwi cv_wgK we`vjq `wi Kvg bkcnix wbqvM `qvi cwqv MZ 16 mޤ^i i Ki 17 I 18 mޤ^i kl Kivi Rb ZvwiL wbavwiZ nq| wK wbqvM ii AvMB evcK Awbqg I `ybxwZi AwfhvM IV| G wbq wewfb cv_wgK we`vjq _K mswk KZci KvQ wjwLZ AwfhvM `vqi Kiv nq| AwfhvM ejv nq, mswk we`vjqi cavb wkK, gvbwRs KwgwUi mfvcwZ I miKvi `jxq cfvekvjx KqKRb bZv wbqvM cv_xi KvQ wbqvM evwYR i Ki|

Rvbv MQ, BZvga Zvjvi gviv miKvwi cv_wgK we`vjq wekwRr gj, nvRivKvwV cv_wgK we`vjq RvwKi gvoj, LwjkLvjx cv_wgK we`vjq Ac~e gj, Kvkxcyi miKvwi cv_wgK we`vjq Rwgi kL Ges ivRvcyi miKvwi cv_wgK we`jq nwini miKviK wbqvM c`vb wbwZ KiQ| GQvov Ab we`vjqI GKBfve wbqvM cwqv i nqQ|

G evcvi Zvjv DcRjv wbevnx KgKZv gvt gvnveyeyi ingvb Rvbvb, MZ 15 mޤ^i ivZ dvbi gvag wbqvM Awbevh KviYekZ e Kivi wb`k `b| Gici MZ 19 mޤ^i ivZ msm` m`m dvb Ki di wbqvM cwqv i Kivi wb`k `b| hv chvqg 24, 25 I 26 mޤ^i mb ne| wZwb Aviv ejb, wbqvM Awbqgi welq 3wU AwfhvM cqwQ| G welq DcRjv cv_wgK wkv KgKZv kL gwbij Bmjvg ejb, 3wU we`vjq wbqvMi welq AwfhvM cvevi ci Zv Z`Z KiZ KwgwU MVb Kiv nqQ| fvii KvMR 

vbxq mgq : 0211 Nv , 27 mޤ^i 2013

  
pag