AmaderShomoy.comhome


ivRavbxi jkvb eZj feb Avb


W wicvU : ivRavbxi jkvb-1 Gj‍vKvq AewZ  ZvR gvwiqU eZj febi KvZvi GqviIqR Gi Awdm Avb jMQ| cvq GK Nv Avb wbqY Avbvi Pv KiQ dvqvi mvwfmi 5wU BDwbU| febwU _K cP avqv ei nQ| GZ `gKj Kgx`i KvR KiZ Amyweav nQ ej RvwbqQ dvqvi mvwfm| `gKj Kvhvjq Rvbvq, mvgevi ivZ 9Uv 55 wgwbUi w`K Avbi Lei cq c_g 3wU ci AviI 2wU BDwbU cvVvbv nq|  NUbvj Avb wbqY KvRi bZZ dvqvi mvwfmi EaZb KgKZviv iqQb|  evwb24 

vbxq mgq: 2230 Nv, 11 bf^i 2013 
pag